СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

Самостоятелна форма на обучение - график на изпитна сесия януари