СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

Административни услуги

Прикачени документи

Преместване на ученици
Издаване на диплома за средно образование
Удостоверение за валидиране на компетентности
Издаване служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Удостоверение за професионално обучение и СПК
Дубликат на документ за завършен клас, етап илистепен на образование
Признаване на завършен клас в чужбина (I - VI клас)
Европейско приложение към диплома за СО (в сила от 2021/2022 уч.г.)
Европейско прилож. на свид. за проф. квалифик.(в сила от 2012/2022 уч.г.)
Записване V клас
Записване І клас
Записване в подготвителна група
Декларация за защита на личните данни
Заявление завършен клас
Заявление завършен клас - копие
Заявление за издаване на дубликат
Заявление освобождаване от директора
Заявление за освобождаване от класния ръководител
Заявление за освобождаване от ЦДО