СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

Материална база

Сградата, в която към момента се провежда обучението на всички ученици от І до ХІІ клас и подготвителния клас е построена през 1977 г. Тя представлява монолитна конструкция от две перпендикулярни крила с допълнителен приземен етаж, в който се намират кабинетите по изобразително изкуство, технологии, залата за фитнес, оборудвана със следните уреди : 2 броя гладиатори, 3 лежанки, 1 гребен тренажор, 2 щанги, 1 велоаргуметър, 4 дънбела , 4 тежести, уред за коремни преси, бягаща пътека и две тенис-маси. В приземния етаж са разположени още ученическия стол и кабинета по фризьорство. Едното крило е с три етажа, а другото – 4 етажа, има и физкултурен салон, който се свързва с четириетажното крило чрез топла връзка. Застроената площ е 1628 кв. м, а разгърната площ – 6735 кв.

Сградата се отоплява с локално парно. Осветлението във всички стаи и коридори е луминисцентно. В училището има 13 класни стаи, в които се обучават учениците от І до ІV клас и стая за подготвителния клас. Обучението на учениците от V до ХІІ клас се осъществява на кабинетна система. Училището разполага с 4 кабинета по български език, 2 кабинета по история и цивилизация , 1 кабинет по френски език, 4 компютърни зали, 1 кабинет по физика и астрономия, 2 кабинета по математика, 2 кабинета по английски език, 1 кабинет по биология и здравно образование, 1 – по химия и опазване на околната среда, 1 – по човекът и природата, 1 – по география икономика и 1 – по музика, два физкултурни салона и една класна стая, пригодена за физкултурен салон, училищна библиотека, която наброява 10 000 тома и актова зала, в която се провеждат училищните празници и тържества.

Общо училището разполага с 56 броя компютри, 4 лаптопа, 4 проектора, 15 мултифункционални устройства, 1 мултимедийна дъска, които се използват в обучението на учениците, осигурявайки високо качество на учебния процес. Презентациите са вече нещо обикновено в учебните часове. ПРЕЗЕНТАЦИЯ „Уча се като играя. ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА И СЕЗОНИ” -Кр. Динева 2009 г.

Презентация „Защитена природа” 2009 г. при Н. Жабова

„Любовта-еднаква за всички” – Веселина Косева 2009 г.

„Виртуална христоматия” – Румяна генчева и учениците от паралелка „Хуманитарен профил” – 2 издания –за 10 и 11 клас
„Интердисциплинарен подход в обучението по БЕЛ, биология и ИТ- Румяна Генчева, Димка Донева, Павлина Чучулигова.
Училището разполага с две модерни озвучителни уредби, пиано в кабинета по музика и аудиосистеми, които се ползват от всички учители. Има две спортни площадки- зад физкултурния салон – 5400 кв м. И пред южния вход – 1000 кв. м.

Училището е подсигурено с две системи за видеонаблюдение с общо 27 камери и с възможност за разширяване до 48 камери, които са монтирани през 2009 година. Пропускателният режим се осигурява от лицензирана охранителна фирма.