СУ "Неофит Рилски"

Средно училище в град Твърдица

Сградата, в която към момента се провежда обучението на всички ученици от І до ХІІ клас и подготвителния клас е построена през 1977 г. Тя представлява монолитна конструкция от две перпендикулярни крила с допълнителен приземен етаж. Едното крило е с три етажа, а другото – 4 етажа. Има и физкултурен салон, който се свързва с четириетажното крило чрез топла връзка. Застроената площ е 1628 кв. м, а разгърната площ – 6735 кв.