СУ "Неофит Рилски"
Средно училище в град Твърдица

Проект "Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Твърдица"

Проект “Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи от Община Твърдица“, Дейност 4. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на средно образование.